Styret:


  • Leder - Knut Arild Teigum
  • Nestleder - Iver Rakstad
  • Sekretær - Wiggo Vasshaug
  • Kasserer – Kristian Frisvold


    bajonett  • Norsk Våpenhistorisk Selskap er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner.


    Norsk Våpenhistorisk Selskap ble stiftet 7. november 1950 av oberstløytnant Fritz C. Skaar.