Norsk Våpenhistorisk Selskap ( NVS ) ble stiftet i 1950, er landsdekkende med nærmere 1300 medlemmer totalt, og har flere lokallag rundt omkring som er underlagt NVS sentralt og har til hensikt å gi medlemmene i distriktene mulighet til å møtes. Lokallaget i Gudbrandsdalen har 27 medlemmer og 9 faste gjester. Møter arrangeres på forskjellige steder i Gudbrandsdalen. Leder de siste 14 årene som er gjenvalgt for nye 2 år er Knut Arild Teigum opprinnelig fra Vågå, nå bosatt Kjeller. Norsk Våpenhistorisk Selskap er ikke noen skytterorganisasjon, men en historisk interessert og organisert gruppe mennesker som ønsker å ta vare på den delen av vår kulturarv som handler om gamle og antikke våpen, samt det som naturlig hører med til dette som bl.a. krutthorn, uniformer, effekter etc. De fleste medlemmene har en eller annen form for samling av våpen som er kun for ”kos” og ikke til bruk eller nytte. Bevare og ta vare på gamle saker og våpen er fellesnevneren for medlemmene. For å kunne bli registrert som våpensamler, dvs. å få tillatelse til å samle på eldre registreringspliktige våpen kreves det nå at man er medlem av Norsk Våpenhistorisk Selskap.

Medlemmene er en sammensatt og fin gruppe mennesker som har en felles interesse for gamle våpen, men selve interesseområdene, eller samlerområdene er varierende og forskjellige. Noen samler på militære og andre på sivile våpen, noen ønsker seg våpen som er flere hunder år gamle og andre litt mer nyere. Gjevest er det uansett å få fatt i gamle våpen fra dalen vår med proveniens, dvs. at man vet hvor de kommer fra og hvem som har brukt de, og kanskje til og med har en anelse om hvem som kan ha laget de. Det hersker fred og fordragelighet blant medlemmene, møtene er preget av mye humor og latteren sitter løst. Her diskuteres det meste, ikke bare våpen. Dessuten er det utrolig mange flinke og nevenyttige medlemmer som fikser og pusser opp våpen som de får fatt i, ja enkelte vil helst ha litt defekte våpen for å kunne reparere og sette de i stad igjen. Dette er en fin måte å ta vare på gamle ”vrak eller klenodier”, - alt etter øye som ser. Tilgangen på gamle våpen er varierende og ofte tilfeldig. Prisene varierer i forhold til sjeldenhet og til en viss grad alder.Norsk Våpenhistorisk Selskap - Gudbrandsdal og omegn. Distriktet ”og omegn” strekker seg langt, fra Møre via Lesja og Dombås nedover Gudbrandsdalen oppover Ottadalen til Skjåk, Heidal og nedover Fron og Gausdal, helt ned til Brummundal og over til Østerdalen.
Lokallaget kontaktinfo.:
tlf.: 91 78 76 16
Mail : gudbrandsdal (at) nvhs.com

Norsk Våpenhistorisk Selskap ble stiftet 7. november 1950 av oberstløytnant Fritz C. Skaar.